Tiedotteet
Pyydä tarjous
Extranet

Käyttäjätunnus

Salasana

  

Tiedotteet

14.01.2014 12:57

Uusi ohje osingon ennakonpidätyksestä

Osingosta on toimitettava ennakonpidätys

Yksityisen osakeyhtiön on 1.1.2014 alkaen tullut toimittaa osingosta ennakonpidätys. Pidätyksen määrä on 7,5 prosenttia osingon 150 000 euroon saakka ja 150 000 euroa ylittävältä osalta 27 prosenttia. Aiemmin ennakonpidätys on tullut toimittaa vain julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osingoista.

Ennakonpidätys on toimitettava, kun osinko on nostettavissa.

Mikäli yhtiökokous ei ole tehnyt päätöstä maksupäivästä, osinko on nostettavissa heti yhtiökokouksen jälkeen.

Ennakonpidätys ilmoitetaan sen kohdekuukauden kausiveroilmoituksella, jona ennakonpidätys on toimitettu (ts. kohdekuukausi, jolloin osinko on nostettavissa). Vuosi-ilmoitus tullaan vastaisuudessa antamaan niistä osingoista, jotka ovat olleet nostettavissa kyseisenä kalenterivuotena. Näin ennakonpidätys, kausiveroilmoitus ja vuosi-ilmoitus kohdistuvat samalle ajankohdalle. Tämä ajankohta vastaa myös tulon verotusvuotta osingonsaajan tuloverotuksessa.

Huomaa, että osinkotiedot ovat mukana vuoden 2014 ennakkoperinnän perusteissa vain, mikäli ne perustuvat vuoden 2013 ennakkoperinnän oikaisulaskentoihin - esim. tehtyyn verokorttimuutokseen tai vuodelle 2014 ilmoitettuihin tietoihin. Verohallinto ohjaa tarvittaessa pyytämään verokorttimuutosta muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatua osinkoa varten. Tämän tarkemmin asiasta ei ole vielä kerrottu. Verohallinto tulee antamaan yksityiskohtaisen ohjeen ennakonpidätyksen toimittamisesta sekä kausiveroilmoituksen ja vuosi-ilmoituksen antamisesta. Ohje annettaneen viimeistään tammikuun lopussa viikolla 5.

Valtioneuvoston asetus 1316/2013 »
» Läs mer