Tiedotteet
Pyydä tarjous
Extranet

Käyttäjätunnus

Salasana

  

Tiedotteet

04.12.2014 12:24

Rakennustyötä tilaavien ilmoitukset verottajalle


Yritysten on ilmoitettava rakentamiseen liittyvät tiedot lokakuulta Verohallintoon 5.12.

Verohallinnon tiedote, 3.12.2014

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle joka kuukausi. Lokakuun tiedot rakennusurakoista ja rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä on ilmoitettava Verohallintoon viimeistään 5.12.

Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusurakoita tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä.

Yritysten on annettava urakkatiedot kuukausittain kaikista urakkasopimuksista, jos tilauksen arvo ylittää 15 000 euroa. Jokainen tilaaja ilmoittaa tiedot ostamastaan urakasta.

Työntekijöiden tiedot täytyy ilmoittaa työmailta, joilla työskentelee samanaikaisesti useampi kuin yksi yritys ja rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa. Tiedonantovelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla. Muut työnantajat ja ammatinharjoittajat ilmoittavat päätoteuttajalle omat työntekijätietonsa.
Ilmoitukset annetaan verkossa

Ilmoitukset annetaan joko sähköisellä verkkolomakkeella suomi.fi-palvelussa:

työntekijätiedot
urakkatiedot

tai lähettämällä oman ohjelmistosovelluksen tuottama tiedosto ilmoitin.fi-palvelun kautta.

Lain tavoitteena on rakennusalan harmaan talouden kitkeminen ja toimialan kilpailun tervehdyttäminen. Ilmoitusten laiminlyönnistä voidaan määrätä jopa 15 000 euron suuruinen sanktio. Verohallinto pyrkii alkuvaiheessa ensisijaisesti ohjaamaan ilmoitusvelvolliset toimimaan oikein, joten laiminlyöntimaksujen määräämiseen suhtaudutaan maltillisesti.

Lisätietoja: vero.fi/rakentamisilmoitukset


» Läs mer