Tiedotteet
Pyydä tarjous
Extranet

Käyttäjätunnus

Salasana

  

Palvelut

 • Kirjanpidot
  Kirjanpitopalvelun tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden liiketoiminnan tapahtumien kirjaukset voimassaolevien lakien, hyvän kirjanpitotavan ja asiakaskohtaisten sopimusten mukaisesti.
  Koska kirjanpidon tulee antaa asiakkaalle kuukausittain mahdollisimman oikea kuva yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, on kuukausiajoa täydennettävä jaksotuksilla. Käyttöomaisuuskirjanpito otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan kaikille asiakkaille, joilla on käyttöomaisuutta. Poistolaskentaa käyttäville asiakkaille kuukausiajoon tulostuu ajankohtaa vastaavat suunnitelma- ja/tai evl-poistot.
  Säännöllisesti palkkoja maksaville asiakkailla on käytössä kuukausiajoon laskennalliset lomapalkat sekä Tel- ja sosiaalivakuutukset. Mahdollisuuksien mukaan kuukausittain huomioidaan myös varaston muutos. Asiakas toimittaa kirjanpitoaineiston asiakassopimuksen mukaisesti. Tarvittaessa vastaava KLT- kirjanpitäjä osallistuu asiakkaan ohjaukseen ja neuvotteluun Atk-raportit tulostetaan kuukausittain elinkeinotoimintaa harjoittaville asiakkaille. Kirjanpitäjä ohjaa asiakasta säännöllisesti kuukausiraporttien pohjalta.
 • Tilinpäätökset
  Tilinpäätökset laaditaan voimassaolevien lakien ja hyvän tilinpäätöstavan mukaisesti yhtiömuotoisille asiakkaille kolmen ja ammatinharjoittajille kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
 • Veroilmoitukset
  Veroilmoituksia tehdään asiakasyrityksille ja niiden omistajille. Veroilmoitukset laaditaan ATK-ohjelmiston avulla. Lisäksi veroilmoituksiin liittyvä verolaskenta voidaan tehdä asiakkaille, jotta mahdollisten jälkiverojen tai palautusten määrä on tiedossa hyvissä ajoin. Verolaskentaa käytetään myös tilikauden aikana ennustamaan ennakoiden riittävyys.
 • Kustannuslaskennat
  Kustannuslaskenta toteutetaan kustannuslaskentaohjelmalla niille asiakkaille, jotka tarvitsevat kustannuspaikkalaskennan. Tällöin voidaan samanaikaisesti seurata sekä tilinpäätösajankohtana päättyviä kustannuspaikkoja että tilikauden yli seurattavia projekteja. Kustannuslaskennan ohjelma mahdollistaa myös monipuolisen määräseurannan ja katelaskennan.
  Kustannuslaskenta perustetaan asiakaskohtaisesti huomioiden kunkin asiakkaan erityistarpeet. Varsinaista kustannuslaskenta-ohjelmaa käytetään silloin, kun on kysymys vaativista kustannuslaskennan tehtävistä. Kustannusseuranta antaa asiakkaalle huomattavan paljon lisätietoja esim. tuotteiden tai työkohteiden kannattavuudesta.
  Rakennus- ja urakointitoimintaa harjoittaville asiakkaille työkohtainen seuranta on välttämätön keskeneräisten töiden seurannan, urakan tuloutuksen sekä urakoiden valmistumisen jälkeisen kannattavuusseurannan takia.
 • Projektiseurannat
  Kirjanpito-ohjelma mahdollistaa kirjanpidon yhteydessä toteutettavan toimipiste-, kustannuspaikka- tai projektiseurannan. Kirjanpito-ohjelma antaa näin mahdollisuuden seurata eri toimipaikkoja, osastoja, tuotteita ja työkohteita joustavasti kirjanpidon yhteydessä. Kirjanpidon yhteydessä toteutettava seuranta on hyvä kaikille niille asiakkaille, jotka tarvitsevat vain joko tilikauden päättyessä katkeavan kustannuspaikkaseurannan tai tilikaudesta toiseen jatkuvan projektiseurannan.
 • Yritysanalyysit ja graafiset tulostukset
  Tilinpäätöksen ja kirjanpidon kuukausiajojen tulkintaa varten käytössä ovat TA-yritysanalyysit sekä Talgraf-analyysit. Talgraf-analyysit mahdollistavat graafiset esitykset. Kirjanpitäjä tulostaa sovitun aikataulun mukaisesti asiakkaan valitsemat raportit. Tilikauden aikana molempien yritysanalyysien oikeellisuus edellyttää yleensä, että käytössä ovat laskennalliset sumupoistot, lomapalkat ja sosiaalikulut.
 • Laskutus
  Laskutuspalvelun tarkoituksena on saada tuotetut palvelut ja toimitetut tuotteet dokumentoitua ja laskutettua mahdollisimman pienellä viiveellä. Heti toimitusten jälkeen tapahtuva laskutus parantaa asiakkaan maksuvalmiutta ja mahdollistaa perintätoimenpiteiden riittävän aikaisen käynnistämisen.
  Laskut tulostetaan ja niihin liitetään tarvittaessa sopimuksen mukaan lähete. Laskut postitetaan tai toimitetaan muulla sovitulla tavalla.
  Laskut siirretään reskontraan ja kirjanpitoon koneellisesti. Siirrosta tulostuu siirtolista ja lista asiakkaalle.
 • Reskontran hoito ja perintä
  Hoidetaan yleensä laskutukseen liittyvänä lisätoimenpiteenä. Tällöin pystytään lähettämään maksukehoitukset reaaliajassa. Ostoreskontran hoito tapahtuu ostolaskujen käsittelyn yhteydessä. Asiakas saa ostoreskontran tilanteesta tiedon maksuennusteista päiväkohtaisesti. Asiakkaiden ostolaskujen maksut Hoidetaan asiakkaiden ostolaskujen maksut OpusCapita-pankkiohjelmistolla viivakoodilaitteistoja hyväksikäyttäen.
 • Haasteperintä
  Hoidetaan asiakkaan toivomuksesta perintätoimenpiteenä, mikäli normaalit perintäkirjeet eivät ole tuottaneet tulosta. Haasteperintä tehdään käräjäoikeuteen ja käsittää koko prosessin ulosottoon asti.
 • Palkkahallinto
  Palkanlaskennan tarkoituksena on tarjota asiakkaille henkilöstöhallinnon talouspalveluita.Palkanlaskenta suoritetaan voimassa olevien lakien ja asetusten sekä asiakassopimuksen mukaisesti.
 • Taloushallinnon neuvonta, yritysten perustamiset ja yhtiömuodon muutokset
  Lisäksi toimenkuvaamme kuuluu kokonaisvaltaiset taloushallinnon neuvontapalvelut katelaskennasta ja budjetoinneista verosuunnitteluun saakka. Eri yritysmuotojen perustamiset ja muodon muutokset alkaen toiminimen perustamisesta sulautumisiin asti.
 • Etäpääteyhteydet
  Asiakas voi suorittaa osan taloushallinnon tehtävistään yrityksessään käyttämällä ohjelmistojamme esim. laskutuksen tai myyntireskontran suorittamiseen. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia päivityksistä, varmistuksista eikä muistakaan ohjelmistoon liittyvistä toimenpiteistään

Kirjanpidot

Tilinpäätökset

Veroilmoitukset

Kustannuslaskennat

Projektiseurannat

Yritysanalyysit ja graafiset tulostukset

Laskutus

Reskontran hoito ja perintä

Haasteperintä

Palkkahallinto

Taloushallinnon neuvonta, yritysten perustamiset ja yhtiömuodon muutokset

Etäpääteyhteydet