Haapavesi 0207 550 000
Kärsämäki 0207 550 021
Pulkkila 0207 550 031
Oulainen 0207 550 040

Tilitoimisto Rousu Oy

Avaa

1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Kotisivuillamme ei kerätä käyttäjästä henkilötietoja.

Kotisivun palvelimelle asennetulla ohjelmistolla voidaan kerätä anonyymia tietoa verkkosivuston käytöstä. Tällöin kerätty tieto on esim.  käyttö- ja selaustiedot, sivu/sivut joiden välillä käyttäjä liikkuu, laitteen malli,  tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Kotisivuillamme ei kerätä käyttäjästä henkilötietoja.

3. MIHIN TARKOITUKSEEN TIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Kotisivuillamme ei kerätä käyttäjästä henkilötietoja. Analytiikalla kerättyjä tietoja käytetään pääosin seuraaviin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

Palvelun kehittäminen
Palvelun asiakaspalvelu
Mahdollisten väärinkäytösten havainnointi ja estäminen

4. MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Kotisivuillamme ei kerätä käyttäjästä henkilötietoja. Mikäli asiakas lähettää meille sähköpostia, tietoja ei tallenneta erillisiin rekisterihin vaan säilytetään tarpeellisen ajan henkilökohtaisissa sähköpostilaatikoissa.

Mahdollisten analytiikkapalveluiden tiedot säilytetään ko. analytiikkapalvelussa, jolloin tiedot kerätään anonyymisti, eikä niitä yksilöidä henkilöihin/henkilöön.

5. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6. KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI?

Tietojen käsittely tapahtuu työntekijöidemme toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Pidätämme oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Mitään henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Muilta osin henkilötietojen käsittelystä huolehditaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. LUOVUTETAANKO TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Emme myy, vuokraa tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.

8. MITEN TIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja sisäisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset tilat, turvalliset salasanat, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä sopimusmenettelyt ja huolellisuus alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

9. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOLLA EVÄSTEITÄ?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla esim. Google Analytic -palvelun tilastointia varten.

10. MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON VAIKUTTAA?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen. Tällä hetkellä kotisivuillamme ei kerätä käyttäjästä henkilötietoja.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

11. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Tietosuoja-asioissa voit lähestyä yrityksen johtoa.