Tiedotteet
Pyydä tarjous
Extranet

Käyttäjätunnus

Salasana

  

Kysymyksiä ja vastauksia

 • Mitä tarkoittaa, kun kirjanpitäjäni sanoo, että yhtiöni oma pääoma on negatiivinen ja mitä haittaa siitä voi olla?
  Henkilöyhtiöissä (Ky,Ay) ja toiminimessä (Tmi) yhtiön oma pääoma voi mennä negatiiviseksi esimerkiksi tappioiden tai yksityisnostojen takia. Mikäli tappiot ovat negatiivisuuden syynä, ei haittaa käytännössä ole muutoin kuin yhtiömuodon muutoksen tapahtuessa osakeyhtiöksi. Tällöin negatiivinen omapääoma edellyttää yleensä lisäsijoitusta yhtiöön.
  Jos yksityisnostoja on vuosien aikana kertynyt enemmän kuin verotettavaa tulosta, muuttuu oma pääoma negatiiviseksi. Tässä tilanteessa verottaja ei hyväksy kaikkia yhtiön lainan korkoja vähennyksiin, vaan palauttaa tietyn laskennallisen kaavan mukaan muutoin vähennyskelpoisia korkoja verotettavaan tulokseen. Tästä seuraa yleensä lisäveron maksua.
  Osakeyhtiössä omapääoma ei saa mennä alle puoleen osakepääoman määrästä. Mikäli näin tapahtuu on yhtiön hallituksen ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin oman pääoman saattamiseksi lain vaatimalle tasolle.
 • Voiko tehdä osakeyhtiössä osingonjakopäätöstä, vaikka yhtiössä ei ole rahaa ollenkaan jaettavana?
  Kyllä voi, jos muut edellytykset kuten jakokelpoinen omapääoma on kunnossa. Osingot voidaan kirjata aina velaksi, tällöin osingon voi nostaa yhtiön tililtä vaikka vuosienkin kuluttua.
 • Miksi pitää tehdä kassakirja onko pakko?
  Verottaja lähtee siitä, että kaikki rahaliikenne on kirjattu yhtiön kirjanpitoon. Mikäli yhtiöllä on säännöllistä kassamyyntiä, on laadittava kassakirja. Kassakirja on laaditaan tarkkaan. Kaikki kuitit, sekä käteismyynnit että käteisostot on numeroitava ja järjestettävä päiväjärjestykseen.
 • Mitä vakuutuksia on aloittavan yrittäjän otettava?
  Yrityksen on otettava huomattava määrä erilaisia vastuu ym. vakuutuksia. Näistä tärkeimpiä on mm. YEL-vakuutus eli yrittäjän oma pakollinen eläkevakuutus ja tietenkin yrityksen työntekijöiden vakuutukset. Lisäksi tärkeitä ovat erilaiset alaan liittyvät vastuu-vakuutukset. Vakuutusasioissa ota yhteys omaan vakuutusmyyjääsi, hän käy läpi tarvittavat vakuutukset.
 • Mitä ovat eri verojen maksupäivät?
  - Arvonlisävero 12. päivä (esim. kesäkuun alv maksetaan 12.8.)
  - Ennakkoverot 23. päivä (verottaja suhteuttaa erien määrän 3 - 12 kpl / vuosi)
  - Työnantajasuoritukset 12. päivä seuraavaa kuuta
  - Lel/Tael (eläkevak) 20. päivä seuraavaa kuuta
  - Jälkiverot joulukuussa ja helmikuussa (kaksi erää)
 • Mitä eroa on ennakkoverolla, lisäennakolla ja jäännösverolla?
  Ennakkovero maksetaan esimerkiksi kuukausittain ennakolta arvioidun verotettavan tulon perusteella. Lisäennakko voidaan hakea, jos tulos nousee huomattavasti ennakkoverojen perusteella arvioidusta tuloksesta. Tällöin jouduttaisiin muutoin maksamaan korollista jäännösveroa. Jäännösvero joudutaan maksamaan mikäli ennakkoverot eivät ole olleet riittävät.
 • Minkälainen matkalaskun tulee olla sisällöltään?
  Matkalaskussa tulee ilmetä lähtö- ja paluuaika, kilometrit, matkan syy ja tarkoitus.
  Kirjanpitäjältäsi voit kysyä valmiita lomakkeitamme matkalaskun tekemiseen.
 • Kannattaisiko yhtiöni muuttaa osakeyhtiöksi / perustaa heti osakeyhtiö?
  Kysymykseen ei voi antaa suoraa vastausta, koska asiaan vaikuttaa niin monta eri asiaa. Yhtiömuodon muutosasia on syytä keskustella tilitoimistomme kanssa ennen kuin mitään ratkaisuja tekee. On hyvä muistaa, että osakeyhtiömuoto on aina lopullinen yhtiömuoto. Asia on siis hyvä miettiä kunnolla.
 • Miksi tilinpäätösasiakirjoja on niin suuret niput?
  Tilinpäätös on yrityksen tärkeimpiä asiakirjoja, mitä tilitoimistossa tuotetaan asiakkaalle. Tilinpäätös sisältää kaikki tarvittavat tiedot yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Paperin määrä tilinpäätöksessä liitteineen on tästä syystä suuri. Nykyisten vero- ym. lakien takia on hyvä, että tilinpäätöksestä löytyy kaikki tarvittava tieto kaikille sitä tarvitseville osapuolille.
 • Kannattaako ottaa leasing-rahoitusta?
  Leasing-rahoitus on käytännössä esimerkiksi kaluston osalta käytännössä kaluston vuokrausta. Leasing on yleensä arvonlisäverollista vuokraa, jonka voi kirjata kuluksi kuukausittain. Kalustoa ei kirjata taseeseen. Tämä rahoitusmuoto ei sido kerralla isoja rahamääriä sidottavaksi hankintaan. Vuokralaisena ei kalusto ole oma vaan vuokranantajan. Se kannattaako juuri yrityksesi ottaa leasing- vai muuta rahoitusta selviää pitkälle keskustelemalla tilitoimistosi kanssa.
 • Miksi yritykselleni jää suuri verotettava tulo ja isot veronmaksut, vaikka yhtiölläni ei ole rahaakaan tilillä?
  Syy miksi tulosta tulee eikä kuitenkaan rahaa ole käytettävissä on yleensä yksinkertainen. Osa yrityksen rahaliikenteestä, kuten lainojen lyhennykset eivät ole verotuksessa vähennyskelpoinen erä. Verotettavaa tuloa ei saa pienenemään vaikka lainanlyhennysohjelma olisikin tiukka. Kuitenkin lainan korot, ovat lakien mukaan vähennyskelpoisia ja saadaan vähentää tuloslaskelmassa. Tärkeä asia, mikä vaikuttaa varsinkin rahatilanteeseen, mutta ei pienennä tulosta ovat omat yksityisnostot. Yksityisnostot vähentävät yhtiön rahoja, mutta eivät vaikuta verotettavaan tulokseen, ennen kuin yksityisnostojen takia omapääoma menee negatiiviseksi.
 • Milloin kannattaa vaihtaa kalustoa?
  Kaluston vaihto riippuu hyvin paljon yrityksen työtilanteesta. Mikäli hankinta tapahtuu pelkästään verovähennysten takia hankinta ei yleensä ole järkevää. Jos yrityksen kalusto on siinä tilanteessa, että esimerkiksi korjauskulut ja korjausajat ovat lisääntyneet huomattavasti, on vaihtoa syytä miettiä.
 • Miksi pitää laittaa kirjanpitoon ne myyntisaamiset, jotka eivät edes ole erääntyneet?
  Arvonlisä- ja tuloverotus lähtee liikkeelle suoriteperusteesta. Se tarkoittaa sitä, että jos tavara on toimitettu asiakkaalle esim. kesäkuussa, on sen myynti tuloutettava kesäkuussa. Periaate on se, että ostaja saa käsitellä oston myös kesäkuussa jolloin kummankin sekä oston, että myynnin käsittely tapahtuu kummallakin kirjanpitovelvollisella samaan aikaan. Ostolaskut voi kuitenkin aina kirjata myöhemminkin kuluksi saman tilikauden aikana.

Mitä tarkoittaa, kun kirjanpitäjäni sanoo, että yhtiöni oma pääoma on negatiivinen ja mitä haittaa siitä voi olla?

Voiko tehdä osakeyhtiössä osingon-jakopäätöstä, vaikka yhtiössä ei ole rahaa ollenkaan jaettavana?

Miksi pitää tehdä kassakirja onko pakko?

Mitä vakuutuksia on aloittavan yrittäjän otettava?

Mitä ovat eri verojen maksupäivät?

Mitä eroa on ennakkoverolla, lisäennakolla ja jäännösverolla?

Minkälainen matkalaskun tulee olla sisällöltään?

Kannattaisiko yhtiöni muuttaa osakeyhtiöksi / perustaa heti osakeyhtiö?

Miksi tilinpäätösasiakirjoja on niin suuret niput?

Kannattaako ottaa leasing-rahoitusta?

Miksi yritykselleni jää suuri verotettava tulo ja isot veronmaksut, vaikka yhtiölläni ei ole rahaakaan tilillä?

Milloin kannattaa vaihtaa kalustoa?

Miksi pitää laittaa kirjanpitoon ne myyntisaamiset, jotka eivät edes ole erääntyneet?